fbpx

  Chi Phí Dịch vụ (VNĐ) / 1 cuốn:

1. Lấy liền (trong ngày): 3.000.000 VNĐ (Đưa hồ sơ buổi sáng).

2. Một ngày: 2.500.000 VNĐ

3. Hai ngày: 2.000.000 VNĐ

4. Ba ngày: 1.500.000 VNĐ

Lưu ý:  200.000 VNĐ (Khách đóng trực tiếp khi nộp) cho phí dịch vụ theo thời gian lấy  nêu trên.

 

MỌI THỨ ĐANG CHỜ BẠN

Đi và trở về với ít nhiều thay đổi!